Đặt tiêu đề cho bài viết…….

Cách chọn sản phẩm để đánh giá: Là sản phẩm bán chạy nhiều đánh giá tốt trên các web thương mại điện tử như Tiki Shopee Nguyễn Kim Lazada vv…. (vào các web, click bán chạy nhất, này xem sp nào nhiều đánh giá đó). (Xem xong xóa đoạn này đi) (Mở bài, xóa hết đoạn …

Đặt tiêu đề cho bài viết……. Read More »