Đặt tiêu đề cho bài viết…….

Cách chọn sản phẩm để đánh giá: Là sản phẩm bán chạy nhiều đánh giá tốt trên các web thương mại điện tử như Tiki Shopee Nguyễn Kim Lazada vv…. (vào các web, click bán chạy nhất, này xem sp nào nhiều đánh giá đó). (Xem xong xóa đoạn này đi)

(Mở bài, xóa hết đoạn này để viết mở bài) không được copy mà phải tự viết, có chứa từ khóa và in đậm nó, đi thẳng vấn đề tại sao viết, có gì hay hấp dẩn đặc biệt, đừng viết dài dòng mất thời gian, viết tự nhiên đưa trải nghiệm, cảm nhận cá nhân vào để sinh động, dể đồng cảm. Mở bài chỉ cần dài như vậy là được. Nếu có dài hơn thì xuống dòng chứ viết tiếp nữa là nhìn nhiều chữ khó đọc. (4-6 dòng nên xuống hàng)

ảnh minh họa, ảnh này tự động làm ảnh đại diện, xóa dòng này để dán ảnh vào

(Thân bài) gồm các ý chính sau: với từng bài cụ thể thì nghỉ thêm để xem người dùng có thắc mắc gì nữa không liên quan đến chủ đề không để đưa vào giải quyết (đọc xong thì xóa đoạn này đi)

Sản phẩm… dành cho ai (nếu cần)(sửa lại câu khác cùng ý nghĩa)

Sp dành cho ai, nam hay nữ, bé mấy tháng tuổi vv……..4-6 dòng

ảnh nếu có, dán ảnh copy xong thì căn giữa ảnh, sửa tên ảnh, thêm chú thích, văn bản thay thế cho ảnh.

Các chức năng… (nếu có) (sửa lại câu khác cùng ý nghĩa)

 • ……………
 • ……………..

ảnh nếu có, dán ảnh copy xong thì căn giữa ảnh, sửa tên ảnh, thêm chú thích, văn bản thay thế cho ảnh.

Cấu tạo, nguyên lý hoạt động… nếu có (sửa lại câu khác cùng ý nghĩa)

 • ……
 • …….
 • ……

ảnh nếu có, dán ảnh copy xong thì căn giữa ảnh, sửa tên ảnh, thêm chú thích, văn bản thay thế cho ảnh.

Có nên dùng … không (nếu có) (sửa lại câu khác cùng ý nghĩa)

đoạn 4-6 dòng viết về nó….

ảnh minh họa nếu có, dán ảnh copy xong thì căn giữa ảnh, sửa tên ảnh, thêm chú thích, văn bản thay thế cho ảnh.

đoạn 4-6 dòng nếu ý này dài….

Tên sản phẩm………..

đoạn mở đầu ý chính này  4-6 dòng viết về nó….

ảnh minh họa nếu có, dán ảnh copy xong thì căn giữa ảnh, sửa tên ảnh, thêm chú thích, văn bản thay thế cho ảnh.

Thông tin cơ bản

 • Giá bán…
 • Công suất….
 • ……..
 • ……..
 • …….

.Ưu nhược điểm… (sửa lại câu khác cùng ý nghĩa)

 • Ưu điểm….
 • Ưu điểm …..
 • ……..
 • Nhược điểm…..

Đánh giá của người đã mua:

ảnh đánh giá từ các web thương mại điện tử lớn, nhớ cắt ảnh gọn lại sau khi chụp ảnh màn hình, dán ảnh copy xong thì căn giữa ảnh, sửa tên ảnh, thêm chú thích, văn bản thay thế cho ảnh.

đoạn kết thúc ý chính 4-6 dòng nếu muốn viết thêm tổng kết điểm đặt biệt của sp này

Tên sản phẩm………..

đoạn mở đầu ý chính này  4-6 dòng viết về nó….

ảnh minh họa nếu có, dán ảnh copy xong thì căn giữa ảnh, sửa tên ảnh, thêm chú thích, văn bản thay thế cho ảnh.

Thông tin cơ bản

 • Giá bán…
 • Công suất….
 • ……..
 • ……..
 • …….

.Ưu nhược điểm… (sửa lại câu khác cùng ý nghĩa)

 • Ưu điểm….
 • Ưu điểm …..
 • ……..
 • Nhược điểm…..

Đánh giá của người đã mua:

ảnh đánh giá từ các web thương mại điện tử lớn, nhớ cắt ảnh gọn lại sau khi chụp ảnh màn hình, dán ảnh copy xong thì căn giữa ảnh, sửa tên ảnh, thêm chú thích, văn bản thay thế cho ảnh.

đoạn kết thúc ý chính 4-6 dòng nếu muốn viết thêm tổng kết điểm đặt biệt của sp này

Tên sản phẩm………..

đoạn mở đầu ý chính này  4-6 dòng viết về nó….

ảnh minh họa nếu có, dán ảnh copy xong thì căn giữa ảnh, sửa tên ảnh, thêm chú thích, văn bản thay thế cho ảnh.

Thông tin cơ bản

 • Giá bán…
 • Công suất….
 • ……..
 • ……..
 • …….

.Ưu nhược điểm… (sửa lại câu khác cùng ý nghĩa)

 • Ưu điểm….
 • Ưu điểm …..
 • ……..
 • Nhược điểm…..

Đánh giá của người đã mua:

ảnh đánh giá từ các web thương mại điện tử lớn, nhớ cắt ảnh gọn lại sau khi chụp ảnh màn hình, dán ảnh copy xong thì căn giữa ảnh, sửa tên ảnh, thêm chú thích, văn bản thay thế cho ảnh.

đoạn kết thúc ý chính 4-6 dòng nếu muốn viết thêm tổng kết điểm đặt biệt của sp này

Tên sản phẩm………..

đoạn mở đầu ý chính này  4-6 dòng viết về nó….

ảnh minh họa nếu có, dán ảnh copy xong thì căn giữa ảnh, sửa tên ảnh, thêm chú thích, văn bản thay thế cho ảnh.

Thông tin cơ bản

 • Giá bán…
 • Công suất….
 • ……..
 • ……..
 • …….

.Ưu nhược điểm… (sửa lại câu khác cùng ý nghĩa)

 • Ưu điểm….
 • Ưu điểm …..
 • ……..
 • Nhược điểm…..

Đánh giá của người đã mua:

ảnh đánh giá từ các web thương mại điện tử lớn, nhớ cắt ảnh gọn lại sau khi chụp ảnh màn hình, dán ảnh copy xong thì căn giữa ảnh, sửa tên ảnh, thêm chú thích, văn bản thay thế cho ảnh.

đoạn kết thúc ý chính 4-6 dòng nếu muốn viết thêm tổng kết điểm đặt biệt của sp này

Tên sản phẩm………..

đoạn mở đầu ý chính này  4-6 dòng viết về nó….

ảnh minh họa nếu có, dán ảnh copy xong thì căn giữa ảnh, sửa tên ảnh, thêm chú thích, văn bản thay thế cho ảnh.

Thông tin cơ bản

 • Giá bán…
 • Công suất….
 • ……..
 • ……..
 • …….

.Ưu nhược điểm… (sửa lại câu khác cùng ý nghĩa)

 • Ưu điểm….
 • Ưu điểm …..
 • ……..
 • Nhược điểm…..

Đánh giá của người đã mua:

ảnh đánh giá từ các web thương mại điện tử lớn, nhớ cắt ảnh gọn lại sau khi chụp ảnh màn hình, dán ảnh copy xong thì căn giữa ảnh, sửa tên ảnh, thêm chú thích, văn bản thay thế cho ảnh.

đoạn kết thúc ý chính 4-6 dòng nếu muốn viết thêm tổng kết điểm đặt biệt của sp này

Kết luận nên dùng loại nào…. (sửa lại câu khác cùng ý nghĩa)

Tóm tắt lại các ưu nhược điểm quan trọng nhất, lý do tại sao nên hay không nên mua, trong khoảng 4-6 dòng thì xuống hàng

đoạn 4-6 dòng nếu muốn viết thêm

Nơi mua……chính hãng, giá rẻ (sửa lại câu khác cùng ý nghĩa)

Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên nên mua:

(sửa các link nơi mua lại, nếu web nào không có thì xóa đi)

(Kết bài) không được copy, 3-5 dòng, tổng kết lại, nêu cảm nhận của bạn, kêu gọi chia sẽ bài viết )

 • Kiểm tra bài viết lại kẻo bị trừ lương (xong thì xóa đoạn này đi)
 • Ảnh chưa xử lý: căn giữa, sửa tên, thêm chú thích, văn bản thay thế phạt 50k
 • Sai lỗi chính tả: 1 lỗi trừ 20k
 • Chưa in đậm câu từ quan trọng (nhớ chứa từ khóa) 1 bài trừ 20k
 • Copy xong vẫn dính đường link của web khác mà chưa xóa phạt 50k
 • Copy xong, mỗi câu mà không xóa bớt từ, thêm từ, thay từ đồng nghĩa, bỏ in đậm, in nghiêng phạt 50k
 • Khi check bằng web copyscape.com phát hiện ra bài viết đã copy bị trùng lặp trừ 100k
4 views